Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Quản trị kinh doanh

NCKH

Chung kết cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học, Khoa Quản trị kinh doanh năm học 2023 – 2024

Chung kết cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học, Khoa Quản trị kinh doanh năm học 2023 – 2024

Ngày 16/4/2024, tại Hội trường C, Trường Đại học Công thương thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức Vòng chung kết cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học, Khoa Quản trị kinh doanh năm học 2023 – 2024.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi MARKETER, BẠN LÀ AI của khoa Quản trị kinh doanh năm học 2023 – 2024

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi MARKETER, BẠN LÀ AI của khoa Quản trị kinh doanh năm học 2023 – 2024

Nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Nhà trường. Mặt khác, tạo môi trường trải nghiệm, giao lưu cho sinh viên, Khoa Quản trị kinh doanh xây dựng kế hoạch tổ chức...

Thông báo đăng ký tham gia toạ đàm khoa học

Thông báo đăng ký tham gia toạ đàm khoa học

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Tổng quan các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Thương mại điện tử”

1 2 3 > >>