Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Quản trị kinh doanh

Thông báo

Thông báo mở ngành đào tạo đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Thông báo mở ngành đào tạo đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở ngành đào tạo đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi MARKETER, BẠN LÀ AI của khoa Quản trị kinh doanh năm học 2023 – 2024

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi MARKETER, BẠN LÀ AI của khoa Quản trị kinh doanh năm học 2023 – 2024

Nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Nhà trường. Mặt khác, tạo môi trường trải nghiệm, giao lưu cho sinh viên, Khoa Quản trị kinh doanh xây dựng kế hoạch tổ chức...

1 2 3 4 5 > >>