Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Quản trị kinh doanh

Đào tạo

Giới thiệu Ngành Thương mại điện tử

Giới thiệu Ngành Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là hình thức kinh doanh trực tuyến, thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác. Hiểu theo một cách khác, thương mại điện tử là ngành giao thoa, sử dụng các nền...

Thông báo về việc ban hành Tiến độ đào tạo năm học 2023 -2024

Thông báo về việc ban hành Tiến độ đào tạo năm học 2023 -2024

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) thông báo về việc ban hành Tiến độ đào tạo năm học 2023 -2024.

1 2 3 4 5 > >>