Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Quản trị kinh doanh

CTDT TRỌNG ĐIỂM CHUẨN QUỐC TẾ

Thông báo tuyển chọn sinh viên khoá 14 vào lớp đại học theo chương trình “Đào tạo trọng điểm chuẩn quốc tế” ngành Quản trị kinh doanh năm 2024 (Đợt 2)

Thông báo tuyển chọn sinh viên khoá 14 vào lớp đại học theo chương trình “Đào tạo trọng điểm chuẩn quốc tế” ngành Quản trị kinh doanh năm 2024 (Đợt 2)

Để tạo điều kiện tối đa cho những sinh viên tài năng, ham học hỏi, có ước mơ hoài bão phát triển sự nghiệp; Nhà trường có chủ trương tổ chức tuyển chọn 01 lớp riêng, theo chương trình “Đào tạo trọng điểm chuẩn quốc tế” ngành Quản trị kinh doanh trình...

Thông báo tuyển chọn sinh viên các lớp đại học khoá 14 vào lớp đại học theo chương trình  “Đào tạo trọng điểm chuẩn quốc tế” ngành Quản trị kinh doanh năm 2023

Thông báo tuyển chọn sinh viên các lớp đại học khoá 14 vào lớp đại học theo chương trình “Đào tạo trọng điểm chuẩn quốc tế” ngành Quản trị kinh doanh năm 2023

Để tạo điều kiện tối đa cho những sinh viên tài năng, ham học hỏi, có ước mơ hoài bão phát triển sự nghiệp; Nhà trường có chủ trương tổ chức tuyển chọn 01 lớp riêng, theo chương trình “Đào tạo trọng điểm chuẩn quốc tế” ngành Quản trị kinh doanh trình...

1 2 > >>