Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Quản trị kinh doanh

Đại học chính quy

Giới thiệu ngành Marketing

Giới thiệu ngành Marketing

Marketing là một chuyên ngành đào tạo chính trong nhóm ngành Kinh doanh; ngành bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng, thông qua quá trình tiếp thị sản phẩm, phát triển thương hiệu. Mục...

Giới thiệu Ngành Kinh doanh quốc tế.

Giới thiệu Ngành Kinh doanh quốc tế.

Kinh doanh quốc tế thuộc nhóm ngành kinh doanh, ngành này cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc tế như đầu tư quốc tế, logistic và vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing...

1 2 > >>