Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Quản trị kinh doanh

GIỚI THIỆU

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản trị kinh doanh ngày nay tiền thân là Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Tháng 3/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định tách Khoa Kinh tế thành 2 khoa, là Khoa Quản...